Lyckliga valar: hur man kan se på dem utan att störa dem

Mer än 30 olika valarter i vattnet kring Kanarieöarna gör öarna till en unik plats i världen för valskådning. Under en valskådningstur kan man ibland få se upp till nio olika arter på en och samma dag. Men hur kan man kombinera intresset för valskådning med dessa marina däggdjurs välfärd?

Contenido

Kanarieöarna är ett paradis för biologisk mångfald: här hittar man hela 30 olika valarter. Denna stora rikedom gör Kanarieöarna till en unik plats i världen. Öarnas geografiska läge och oceanografiska egenskaper möjliggör denna enorma mångfald av valar, som gör att man kan få se upp till nio arter på en och samma dag, något som endast är möjligt på ett fåtal platser i världen. Under valskådningsturerna ser man ofta kortfenad grindval, gråval, kaskelottval, flasknosdelfin, betseldelfin, fenval och näbbval.

Att hitta valar, delfiner, kaskeloter och näbbvalar på denna lilla havsyta är en förstklassig turistattraktion. Vem gillar inte att se dem på nära håll? Den magiska känslan att få se fenorna hos något av dessa magnifika djur närma sig över vattenytan är svårslagen. Men det här är svårt på samma gång: För hur kan man kombinera intresset för valskådning med dessa marina däggdjurs välfärd?

Contenido

Dessa arter skyddas av regionala, nationella och europeiska förordningar, samt genom konventioner som undertecknats av den spanska staten som Bonn- och Bernkonventionerna. Faktum är att det finns flera områden på Kanarieöarna som är skyddade områden i Natura 2000-nätverket.

”Flera arter är havsarter som är sällsynta och föga kända globalt. Men på grund av närheten till kusten är de lättillgängliga från öarna, vilket gör Kanarieöarna till ett idealiskt laboratorium för forskning och bevarande av denna grupp av marina däggdjur”, förklarar Vidal Martin, chef för organisationen för studier om valdjur på Kanarieöarna, SECAC.

Contenido

Elsa Jiménez, ledare för Fundación Cram, en privat ideell organisation som arbetar för att skydda den marina miljön och de arter som bor där, kommenterar att ”myllret av båtar på platser där valarna lever kan påverka deras liv. Till exempel kan deras kommunikation försämras eftersom de använder ljud för att kommunicera med varandra och ljudet från motorer förvränger dessa ljud”. De kan också drabbas av stress och, även om det låter osannolikt, kan de faktiskt också kollidera med alla typer av fartyg, från färjor till segelbåtar.

Contenido

För att bevara detta paradis är det viktigt att bedriva ansvarsfull turism. Av denna anledning har alla de företag som utför ansvarsfull valskådning på Kanarieöarna certifieringen ”Barco azul/Blue Boat”. En gul flagga med logotypen ”Barco azul/Blue Boat” intygar att de följer gällande regler för ansvarsfull valskådning.

Enligt denna förordning föreskrivs att båtarna inte får närma sig valarna under navigering och att de ska hålla ett minsta avstånd på 60 meter. De måste också stänga av motorn om djuren är mycket nära. Det är förbjudet att simma med valarna, mata dem och/eller interagera med dem på något sätt, som att till exempel ta på dem.
 
Om många båtar befinner sig på samma ställe är säkerhetsåtgärderna ännu striktare så att djuren kan fortsätta sin normala aktivitet (förflytta sig, äta osv.)

Imagen
Contenido

För att garantera djurens välbefinnande är det viktigt att välja företag som har ”Barco azul/Blue Ship”-flaggan. Den här typen av aktiviteter ökar medvetenheten om betydelsen av att bevara vårt hav och dess invånare.

”Kort sagt handlar det om att respektera den miljö de lever i”, avslutar Elsa Jiménez. Och det innebär att följa de riktlinjer som anges av de som har ”Barco azul/Blue Ship”-certifieringen, men också att tänka på sådana enkla och till synes uppenbara saker för turister, som att inte använda havet som soptunna. För när allt kommer omkring börjar miljövänlig turism med oss själva.