Europeiska Fonder

Det digitala ekosystemet för turistdestinationen Kanarieöarna, inklusive dess officiella webbplats och sociala nätverk, är projekt som finansieras med medel från Europeiska unionen.

Contenido

Webbplatsen Holaislascanarias.com på sina 15 språk och aktiveringen och hanteringen av Instagram- och Facebook-kanalerna för resmålet Kanarieöarna är projekt som finansieras genom europeiska medel från:

Contenido

-fonden är en del av ett bredare europeiskt stödpaket som godkändes av Europeiska kommissionen i juli 2020, kallat Next Generation EU, med syftet att bidra till att reparera de omedelbara ekonomiska och sociala skadorna orsakade av coronaviruspandemin. Det främjar en ekologisk, digital och motståndskraftig återhämtning av ekonomin.

Contenido

Faciliteten för återhämtning och resiliens syftar till att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna för att uppnå en hållbar och resilient återhämtning, samtidigt som EU:s ekologiska och digitala prioriteringar främjas.