Ruta de la Plata

Trekking längsmed en gammal boskapsväg

Den här trekkingfärden går längs en färd- och boskapsväg som invånarna på Gran Canaria förr i tiden använde för att varje år leda sina djur till bättre betesmarker. Tack vare upprustningen som bekostades av en markägare i slutet av 1800-talet kunde öborna klara av naturkatastrofer vid bergstopparna som rörde sig söderut under en tid då vägar inte existerade. Med tiden har rutten utformats för vandrare och pilgrimer.

En vandringsled som är full av tallskogar, jättesnokörter och verodeväxter

Bland tallskogar, ginstklädda kullar, jättesnokörter och verodeväxter passerar Ruta de la Plata biologiskt viktiga platser som Degollada de Becerra, Garañón, Pasos de la Plata och Tunte. Den här 13 kilometer långa rutten utgörs av stenunderlag, skogsvägar och asfalterade sträckor och du kan vandra den här medelsvåra rutten på fem timmar. Glöm inte att ta med solskyddskräm och ha på dig lämpliga kläder samt ta med mat och dryck så att du kan njuta av en liten paus längs vägen.

Längd
11 km
Public transport
Localidad
San Bartolome de Tirajana-Tejeda
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Ruta de la Plata
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Degollada de Cruz Grande

Bergspasset Cruz Grande är en naturlig länk mellan floddalen Tirajana och floddalarna Chira och Soria på den västra delen av ön. Vi vandrar uppför en stig som viker av från vägen strax innan vi når bergspasset, om vi kommer från Las Tirajanas. Där står en kalvariegrupp från vilken leden går mot en bergsrygg där vi får en fantastisk utsikt över Tirajanas floddal och ravinerna Chira och Soria med sina stora dammar.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Paso de la Plata

Den här etappen med en stenbelagd led som är knappt en halv kilometer lång härrör från slutet at 1800-talet. Den anlades för att göra det lättare att flytta boskap över bergstoppen och därmed undvika en längre rutt längsmed Ayacatas kitteldal. Via en stenstig som står sig än i dag undviker man en komplicerad klyfta mellan toppens södra klippor.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Hängande dammar med djupt vatten

Den här lilla dammen är ännu ett exempel på vattnets betydelse på Gran Canarias bergstoppar. De här små dammarna på sluttningen utnyttjar avrinningarna från de kala slättlanden ovanför för att lagra vatten som i annat fall skulle spridas ut över klipporna.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Pargana-slättlanden

Det här är ett område som erosionen har gjort kal, vilket förklarar varför det här finns hängande dammar på den nedre sluttningen. Den här klippan är även känd som Cortijo de Pargana och här kan vi se La Agujereadas morfologi. Det är en samling naturliga vulkaniska sprickor och grottor som ligger i utkanten av det här klippiga slättlandet där leden är som ett ljus som visar oss vägen.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Fönstret mot Nublo

Den här typen av stenbroar hittar man över hela öns geografi och de har uppstått tack vare oregelbunden erosion. De kallas för "agujeros" eller "agujereadas".  Den här kallas för Agujereada de la Fuentecilla, men dess inramade bild över Roque Nublo gör att den nu är mer känd som "fönstret mot Nublo".

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Degollada de los hornos

Leden som kommer från sluttningen i Barranco de Tirajana går uppåt till det här bergspasset vars namn påminner oss om det traditionella skogsarbetet där ett av de material som utvanns var tjära. Den utvann man genom att bränna tallstammar i ugnar som då destillerades till tjära, som man framför allt använde som impregneringsmedel. På Kanarieöarna kallar man tjära för "pez". Sluttningarna i det här bergspasset var perfekta för de här ugnarna eftersom man var tvungen att bygga dem med en lutning på 30 % för att underlätta destilleringen.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
La Pez-slättlanden

De här slättlanden var helt kala i mitten av 1900-talet. Tallarna som stod här tidigare avverkades och användes till tjärproduktion. Återplanteringspolitiken på Gran Canaria har lett till att det här slättlandet nu har fått tillbaka sin tallskog, vilket vi kan se tack vare gränsmarkeringarna som märker ut offentlig egendom och som härrör från den eran. Bland tallarna kan vi se små jordlotter där det växer äppelträd som man har planterat som ett experiment.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Degollada de Becerra

Vid den här utsiktsplatsen får vi en fantastisk utsikt över början av Barranco de Tejedas med Roque Bentayga som landskapets centrala landmärke. Det är en av de huvudsakliga enklaverna från de gamla öborna i den här floddalen, där det finns viktiga arkeologiska lämningar. Härifrån ser vi Roque Nublo samt byarna i den här floddalen. Den främsta är Tejeda, men det finns även andra som Cuevas Caídas och La Culata under utsiktsplatsen. Bredvid utsiktsplatsen ligger besökscentret för Gran Canarias biosfärreservat.

Imagen
Subtítulo
Ruta de la Plata, Gran Canaria
Título
Tejedas kors

Syftet med Tejedas kors har från 1600-talet varit att guida vandrare från Gran Canarias bergstopp. Många rutter sammanstrålar vid den här platsen, och förr i tiden kallades det för Degollada de la Cruz, eller korsets bergpass. Korset i grön sten står mer eller mindre mitt på ön och härrör från 1970-talet då man bytte ut det gamla korset från 1960-talet som förstördes i en storm – det här är en plats där passadvindarna blåser hårt.

Hållbarhet
Sostenibilidad
- Lämna aldrig någon form av avfall i omgivningen, detta inkluderar fimpar. Matresten bidrar till förökning av gnagare och vildkatter som utgör ett hot mot faunan.
- Respektera djuren, stör dem inte och ge dem inte mat. Om du ser ett skadat djur kan du ringa 112. Man får inte heller dra upp blommor eller plantor.
- Plocka inte med dig stenar eller annat från naturen. Stapla dem inte för att bygga de så ledsamt välkända tornen med dem.
- Promenera inte på otillåtna områden och respektera vandringsledernas skyltning. Att lämna de preparerade vägarna medför skador på omgivningen och kan dessutom vara farligt för dig och de som gör dig sällskap.
- Det är säkrare att ditt husdjur är kopplat.
- Se till att inte alternera lugnet i omgivningen med oljud (hög musik, skrik...).
2
54784
10 13
262
10045