Sjöfartstradition på Kanarieöarna

Från upptäckten av Amerika och fram till idag har Kanarieöarna varit den naturliga sjöporten mellan Europa, Afrika och Amerika. Denna ständiga ström av sjöfarare har lett till att öarnas invånare fått en utmärkt relation till havet och sjöfarten. Den långa sjöfartstraditionen på Kanarieöarna är därför känd över hela världen.

Contenido

Upptäckten av Amerika och passadvindarna, avgörande faktorer på 1400-talet för segling, gjorde Kanarieöarna till Atlantens epicentrum. Kanarieöarna blev ett obligatoriskt stopp för de fartyg som genomförde den nya rutten till Amerika. Många sjöfolk lämnade sina spår längs öarnas kuster. Bevis på detta är influenserna av latinsegel på de traditionella båtarna här, som kallas för botes eller barquillos.

Contenido

Förutom det privilegierade geografiska läget var ökaraktären och det utmärkta klimatet avgörande faktorer för utvecklingen av sjöfarten på Kanarieöarna. Segling utövas som sport, men även för fritid och underhållning, tack vare det utmärkta nätverket av marinor och nautiska tjänster som finns på nästan alla öar.

De kanariska seglarnas internationella prestige och de internationella tävlingar och viktiga transoceaniska regattor som anordnas här är bevis på öarnas långa sjöfartstradition.

Contenido

Seglingen har funnits som sport på Kanarieöarna sedan början av 1900-talet, som ett resultat av seglings- och regattaklubbar som bildats på öarna Gran Canaria, La Palma och Teneriffa. De här klubbarna bildades dock när öarnas hamnar utvecklades i slutet av 1800-talet, och såg till att seglingen kunde utvecklas på ett säkert sätt, genom att undvika Atlantens hårda vindar och hav.

Den första klubben som bildades var den nuvarande Real Club Náutico de Tenerife, den 26 december 1902 under namnet Club Tinerfeño. 1903 grundades Real Nuevo Club de La Palma och 1908 bildades Real Club Náutico de Gran Canaria. Dessa tre klubbar blev utan tvekan de stora drivkrafterna bakom seglingen som sport. De anordnade de första officiella tävlingarna, uppmuntrade skapandet av regattor mellan öarna och bemödade sig för att utbilda nya seglare genom sina seglingsskolor.

Contenido

Den kanariska seglingen med latinsegel är ett framträdande inslag i Kanarieöarnas sjöfartstradition för sin speciella karaktär som gör den unik i världen. Den har sina rötter framför allt på öarna Gran Canaria, Lanzarote och Teneriffa. Denna typ av segling föddes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet under utvecklingen av staden Las Palmas på Gran Canaria, efter byggandet av hamnen.

Båtarna som drevs av ett trekantigt segel användes till en början för att transportera mat och människor mellan båtarna som låg förankrade i hamnen i Las Palmas och i staden. Med tiden blev kappseglingar populära bland dessa båtar för att se vem som kom fram först. Den första båttävlingen som dokumenterats som en regelrätt regatta hölls 1904 vid festligheterna i fiskedistriktet San Cristóbal. Två år tidigare, 1902, hade några tävlingar med dessa båtar redan hållits vid festligheterna i La Naval.

Contenido

När sedan Real Club Náutico de Gran Canaria bildades, invigdes regattorna med latinsegel. Den nya klubben hjälpte till att ta fram tävlingens första regler och att anordna tävlingarna. Den var dessutom en drivkraft bakom sporten fram tills dess befästande.

Även om seglingen med latinsegel har genomgått några komplicerade perioder, har den ändå lyckats hålla sig vid liv fram till idag. Nuförtiden hålls de officiella tävlingarna varje år med ett stort antal deltagande båtar med stöd av Federación Canaria de Vela Latina Canaria. Båtarna har blivit en symbol för sjöfartstraditionen i Las Palmas på Gran Canaria.

Contenido

Under åren har Kanarieöarna blivit en världsreferens när det gäller segling på hög nivå. Sju guldmedaljer, 28 olympiska seglare och åtskilliga världsmästerskap och europeiska mästerskap vittnar om detta. De utmärkta vind- och vågförhållandena, det fina vädret och förstklassiga faciliteter har gjort Kanarieöarna till födelseplats för internationellt kända seglare.

Real Club Náutico de Gran Canaria är den sportklubb inom lätt segling som har det största antalet titlar i världen. Klubbens seglare har vunnit sju olympiska guldmedaljer, 60 VM-titlar, 2 ISAF-guldmedaljer, 36 europeiska mästerskap och 349 spanska mästerskap.

Dessutom kommer olympiska lag från olika länder till Kanarieöarna varje år för att träna. De kommer hit inte bara på grund av de perfekta havs- och vindförhållandena, utan också för att klimatet gör att de får ut fler timmar av träningsdagarna. Förutom detta anordnas även internationella tävlingar kontinuerligt på öarna. Klubbar och organisationer som håller på med segling arrangerar varje år internationella regattor.

Imagen
Atlantic Rally for Cruisers
Atlantic Rally for Cruisers
Contenido

Utgångspunkten som gjorde Kanarieöarna till port till Atlanten efter upptäckten av Amerika, höll sin ställning under många århundraden. Under alla dessa år fortsatte Kanarieöarna att ta emot besök från sjöfarare som kom till hamnarna för proviantering av sina båtar innan de påbörjade sina seglatser över Atlanten.

När seglingen blev ett nöje och en sport, började även många icke-kommersiella båtar att använda hamnarna på öarna. Hamnarna växte därefter och anpassade sig till de nya sjöfararnas behov.

Så kom de första transoceaniska regattorna hit som utgår från Kanarieöarna. Den viktigaste, efter antalet år den funnits och antalet deltagare, är Atlantic Rally for Cruisers, allmänt känd som ARC. Denna regatta anses vara det största transoceaniska seglingsevenemanget i världen, och utgår varje år i november från Marina de Las Palmas på Gran Canaria.