Segling under en himmel och över en havsbotten som är miljöskyddade

Kanarieöarna är särskilt utsatta för klimatförändringar. Turismsektorn på Kanarieöarna har ökat sitt engagemang för hållbar turism med fokus på klimatneutralitet. Mätning av koldioxidavtrycket, avkarbonisering, regenerering och skydd av ekosystem är några av åtgärderna för att uppnå nettonoll snarast möjligt, men definitivt senast år 2050.

Imagen
Contenido

Turismen är en av de viktigaste motorerna i Kanarieöarnas ekonomi. Och även om det handlar om en mycket konkurrensutsatt sektor, som genererar rikedom och sysselsättning, förespråkar man hållbar turism med engagemang för miljön på öarna. Kanarieöarna är mycket utsatta för klimatförändringar och det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att främja kulturella och strategiska förändringar inom sektorn.

Destinationen Kanarieöarna har ökat sitt engagemang för klimatneutralitet genom handlingsplanerna i Agenda 2030. I denna plan fastställs som mål för 2030 att minska utsläppen av växthusgaser från turistekosystemet med 50 % och att uppnå nettonoll så snart som möjligt, men definitivt senast år 2050.

Contenido

Kanarieöarnas hållbarhet som destination är en satsning på medvetenhet och ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft. Av denna anledning har öarna tagit fram en övergripande klimathandlingsplan för 2022–2030 och har undertecknat Glasgow-deklarationen om klimatåtgärder inom turism.

Detta dokument, som är tillgängligt för alla företag inom sektorn, fokuserar på fem handlingsområden: mätning av koldioxidavtryck, avkarbonisering, förnyelse och skydd av ekosystem, samarbete med privata företag och slutligen finansiering genom bidrag och incitament.

Contenido

Passadvindarnas bris, som lockar seglare till Kanarieöarna, hindrar också att moln bildas. Och det har gjort Kanarieöarna till en av de platser i Europa som har den klaraste himlen. Men dessutom har man på öarna varit angelägna om att skydda den här himlen och förhindra att den påverkas av de föroreningar som produceras av belysning, genom att skydda den genom en särskild lag (Ley del Cielo). Denna lag kontrollerar bland annat ljusföroreningar på natten, radioelektriska och atmosfäriska föroreningar och reglerar flygrutter för att främja stjärnskådning.

Allt detta gör Kanarieöarna till ett paradis för nattsegling. Det finns inte många platser i världen där man kan uppskatta Vintergatan lika tydligt som på Kanarieöarna. Dessutom kommer seglare som lägger till på Tenerife, La Palma och Fuerteventura att få tillgång till områden som utnämnts till Starlight-reservat, en utnämning som ges till platser som håller det naturliga ljusinflytandet intakt och som är unika för stjärnskådning.

Contenido

Kanarieöarna har blivit en av de viktigaste platserna i Europa för att se på valar och delfiner i frihet. Havsbottnens rikedom är internationellt erkänd för vattnets kvalitet och klarhet samt för dess rikt varierade fauna.

Att hitta områden på Kanarieöarna där man kan få se dessa marina djur är en stor attraktion för segelentusiaster som kan kombinera seglingen med nöjet att få sällskap av valar och delfiner på sin seglats. Många av dessa djur lever dessutom permanent i öarnas vatten, vilket gör det möjligt att få se dem i stort sett 365 dagar om året.

Contenido

Därför finns det strikta regler för att bevara dessa djurs ekosystem och förhindra att de försvinner från Kanarieöarna. De båtar som närmar sig vissa områden måste följa rekommendationerna från specialister inom sektorn. De företag som är auktoriserade för valskådning måste dessutom ha certifieringen ”Barco azul/Blue Boat”. Denna certifiering säkerställer respektfulla besök till marinreservaten och garanterar att djuren skyddas.

Contenido

Med en hel rad stränder med utmärkelsen blå flagg är det tydligt att Kanarieöarna är ett hållbart turistmål. Men det finns även andra områden som är relaterade till havet, där miljöåtgärder står i fokus för att säkerställa deras bevarande. Detta gäller vissa havsbottnar som utsetts till marinreservat på grund av vissa utmärkande drag.

Det finns för närvarande tre registrerade marinreservat på Kanarieöarna som har skyddats för sin fantastiska biologiska mångfald. I dessa områden gäller en särskilt restriktiv lagstiftning för att minska trycket på området och säkerställa reproduktion och återhämtning av marint liv. De här reservaten finns kring La Graciosa och öarna norr om Lanzarote, Punta de la Restinga och Mar de las Calmas samt reservatet på ön La Palma.

Contenido

Dessutom arbetar många marinor på Kanarieöarna med att vidta åtgärder för att få utmärkelsen blå flagg. Den här utmärkelsen belönar bland annat miljöutbildning, ansvarsfull användning av vatten och el, samt tillgänglighet och säkerhet i anläggningarna. Detta säkerställer att dessa områden vidtar hållbara åtgärder och arbetar för att bevara den marina miljön, en livsviktig miljö för ett territorium som består av öar mitt i Atlanten.