Passadvindarna, Kanarieöarnas motor

Kanarieöarna erbjuder på grund av sitt geografiska läge och suveräna klimat exceptionella förutsättningar för segling. Klimatet och vindarna orsakas av passadvindarna som ger Kanarieöarna en konstant bris som är idealisk för segling året runt.

Contenido

Kanarieöarna har ett av de bästa klimaten i världen, med milda temperaturer under vintermånaderna och ingen extrem värme under sommaren. Men när vi talar om segling är bra vindar nästan lika viktiga som att kunna njuta av långa dagar av sol och behaglig temperatur. Medan det är omöjligt att segla året runt i många europeiska länder på grund av låga temperaturer eller för lite vind, kan man segla 365 dagar om året på Kanarieöarna tack vare passadvindarna.

Klimatet på Kanarieöarna beror på dessa vindar och Azorernas anticyklon. Kombinationen av dessa två meteorologiska omständigheter ger ett klimat som utmärker sig för en klar och molnfri himmel och mycket lite nederbörd, förutom behagliga temperaturer både på sommaren och på vintern, tack vare den friska och fuktiga luften som de medför. Det här är en idealisk vind för segling på grund av hur regelbunden den är, vilket gör att man kan njuta av allt från lugna seglatser med familjen till mer extrem segling där man kan känna av farten. Det här beror på att passadvindarna blåser med olika intensitet beroende på var på ön man befinner sig.

Contenido

Namnet på passadvindarna (vientos alisios på spanska) kommer från det latinska ordet alis, som betyder jämn, vilket beskriver dess stabila och medelstarka karaktär. Dessa luftströmmar finns över hela planeten, inte bara på Kanarieöarna. Det här är svala och fuktiga havsvindar som blåser regelbundet från öst till väst från det subtropiska högtrycksbältet in mot lågtrycken vid ekvatorn. På norra halvklotet blåser dessa vindar från nordost till sydväst och på södra halvklotet från sydost till nordväst.

På 1400-talet avgjorde dessa vindar vilka vägar som fartyg skulle segla och var handelsrutter skulle gå. Portugiserna, stora sjöfarare och conquistadorer, använde redan på den här tiden de här vindarnas egenskaper för sina navigationsrutter, både i norra och södra Atlanten. De utnyttjade passadvindarna för att återvända från Västafrika till Europa för att ta sig ut på Atlanten och sedan upp mot Azorerna och slutligen till den europeiska kontinenten.

Christopher Columbus var en annan sjöfarare som utnyttjade passadvindarna när han gav sig in på att öppna en ny rutt till området mellan Persien och Kina, utan att behöva segla runt Afrika. Dessa vindar tog Columbus expeditioner till Kanarieöarna, där öarna användes som utgångshamn innan de gav sig ut på det stora äventyr som skulle komma att leda till att han upptäckte Amerika.

Contenido

Även om passadvindarna gör det möjligt att segla praktiskt taget året runt på Kanarieöarna är det under sommarmånaderna som de påverkar mest. De dominerande luftströmmarna blåser med en regelbunden hastighet på cirka 20 km/h, vilket ger utmärkta förhållanden för alla typer av navigering. Jollesegling, kryssningar, vindsurfing och kitesurfing bjuder på många timmars nöje till havs.

En annan speciell detalj med passadvindarna beror på att Kanarieöarna utgörs av just öar. Vinden tilltar i vissa områden när den kommer i kontakt med kusten. Detta fenomen förekommer på nästan alla öar, men är särskilt attraktivt för extrem segling på Gran Canarias och Lanzarotes östra sida samt Fuerteventuras sydöstra sida.

Dessa tre ställen är kända över hela världen för de extrema vindförhållanden som uppstår under månaderna juni, juli och augusti, och som har lett till att viktiga regattor och internationella mästerskap anordnas här. När det gäller Gran Canaria har stranden Pozo Izquierdo varit värd för en av de viktigaste tävlingarna i PWA:s världsmästerskap i vindsurfing i över tre decennier. Fuerteventura är dessutom känd över hela världen för en annan PWA-tävling som har hållits där i nästan 40 år på Sotavento-stranden.

Contenido

Passadvindarna gör det lättare att korsa Atlanten med båt från Europa, och Kanarieöarna är den naturliga utgångshamnen för den här resan. Man kan dra nytta av dessa vindar för att korsa Atlanten från vilken hamn som helst på öarna. Det är däremot inte tillrådligt att göra det när som helst på året. Den idealiska tiden på året för den här seglatsen är mellan november och januari, för att undvika storm- och orkansäsongen i Karibien.

Passadvindarna är också ”motorn” för båtar som vill återvända från Karibien till Europa. I dessa fall bör man korsa Atlanten mellan april och juni, och den vanligaste rutten är att segla via Bermudaöarna och Azorerna och därifrån till de olika hamnarna på fastlandet.