Marinor med blå flagg på Kanarieöarna

Med 60 stränder med utmärkelsen blå flagg är det tydligt att Kanarieöarna är ett hållbart turistmål. Denna goda praxis omfattar även öarnas marinor. Kanarieöarna har flera marinor som har fått denna utmärkelse som belönar miljöutbildning, ansvarsfull användning av vatten och el, samt tillgänglighet och säkerhet i anläggningarna.

Contenido

Spanien är det land som har det högsta antalet stränder med blå flagg, där besökare kan räkna med rent vatten och rena faciliteter samt en hög nivå av tillgänglighet och miljöutbildning. Kanarieöarna intar en framträdande plats på denna lista, med hela 60 stränder som fått den här utmärkelsen. Blå flagg för marinor är däremot något som är mindre känt.

Detta är en miljöutmärkelse med lång tradition, utvecklad av FEE (Foundation for Environmental Education) som samordnas i Spanien av ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). Den vägleder hamnförvaltningen när det gäller utveckling och underhåll av ett mer hållbart turistmål, med fokus på miljöutbildning, ansvarsfull användning av vatten och el, samt tillgänglighet och säkerhet.

Contenido

Den första marinan på Kanarieöarna som fick blå flagg, redan för 36 år sedan, var Los Gigantes, som ligger på nordöstra Teneriffa. Denna marina ligger i en särskild bevarandezon (ZEC) som går under namnet ”Franja Marina Teno-Rasca”, där det finns undervattensgrottor och som också är känd för sin stora mängd valarter. På Gran Canaria var de första marinorna som fick utmärkelsen, för mer än 30 år sedan, hamnarna i Mogán och Pasito Blanco, som ligger inom ännu ett bevarandeområde vid Mogán, med viktiga marina ekosystem och en mycket rik fauna. Här kan man hitta sjöhästar, sköldpaddor och valar. På Lanzarote, som är certifierad som biosfärreservat, har Puerto Calero stoltserat med blå flagg ungefär lika länge.

Contenido

Under 2023 var marinorna med blå flagg Mogán och Pasito Blanco på Gran Canaria, Puerto Calero på Lanzarote och marinan Real Club Náutico de Tenerife, i Santa Cruz de Tenerife. Förutom att uppfylla miljöförvaltningskriterierna är samtliga av dessa fyra marinor på Kanarieöarna rena, välskötta och korrekt underhållna. Effektiva åtgärder vidtas på de här marinorna för att minska energi- och vattenförbrukningen och deras besökare ges råd om hur de ska spara el och vatten.

Contenido

Seglare som väljer en marina med blå flagg förväntar sig att hitta rena och säkra anläggningar. Efter en lång resa till sjöss måste de vara säkra på att marinan erbjuder korrekt hantering av alla typer av avfall, inklusive avloppsvatten och farliga material, såsom batterier, olja och arbetsredskap som förorenats med kemikalier som används vid båtreparationer. Kontroll över miljöpåverkan är en prioritet, vilket innebär att marinan måste vidta ett antal åtgärder för att förhindra förorening av det omgivande vattnet.

De krävande utvärderingskriterierna omfattar rengöring av vatten i hamnen, kvaliteten på anläggningarna, avlägsnande av hinder för bättre framkomlighet och säkerhetsnivån på och kring bryggorna. Detta kan innebära att inkludera tjänster för personer med nedsatt rörlighet, användning av igenkännbara symboler i kommunikation och regelbundna kontroller för att minska risker. Dessutom måste marinorna spela en aktiv roll för att se till att seglare och besökare sparar vatten och el och förstår den lokala marina miljön.

Contenido

De marinor som har blå flagg måste under året utveckla miljöutbildningsaktiviteter som involverar lokalbefolkningen och seglande besökare. De måste dessutom informera om skyddade marinområden i hamnens närhet som är mer känsliga för människans inverkan, genom att upprätta en uppförandekod för segling nära dessa områden. Denna information måste göras tillgänglig via informationspaneler inom marinans område och vara mycket synlig för alla användare.

Contenido

Utmärkelsen blå flagg för marinor ges för en säsong i taget och gäller endast så länge som den marina anläggningen fortsätter att uppfylla de krav som fastställs i tilldelningskriterierna. ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), kan som den organisation som tilldelar utmärkelsen, utföra så många inspektioner som den anser nödvändigt under året och återkalla den när som helst om den anser att marinan inte längre uppfyller något av de krav som fastställs i föreskrifterna.

För att ta reda på om en marina har tilldelats denna utmärkelse, behöver man bara hålla utkik efter denna symbol i de digitala profilerna för marinor på Kanarieöarna eller besöka den officiella webbplatsen för blå flagg för mer information.

Imagen
Puerto deportivo Las Palmas. Gran Canaria
Puerto deportivo Las Palmas. Gran Canaria