Resa till Kanarieöarna

DATUM FÖR SENASTE UPPDATERING: 23 AUGUSTI 2023

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade den 5 maj 2023 att COVID-19 inte längre utgör någon internationell hälsokris.

Det finns för närvarande inget som begränsar resor till Kanarieöarna.

Contenido

Är det obligatoriskt att använda mask på Kanarieöarna?

Precis som i resten av det spanska territoriet är det inte obligatoriskt att använda mask på Kanarieöarna. Var och en får själv ansvara för att bestämma om/när mask ska användas, även om det rekommenderas i följande fall:

  • Om man har luftvägsinfektioner eller svagt immunförsvar och delar utrymme med andra.
  • Om man besöker någon vårdcentral eller sjukhus.
  • Om man besöker något äldreboende, serviceboende eller liknande.

Denna förebyggande åtgärd syftar till att skydda hälsan hos boende och besökare på Kanarieöarna.
 

Contenido

Vad gör jag om jag får symptom på COVID-19 under min vistelse på Kanarieöarna?

Om du har milda symptom kan du fortsätta din resa normalt genom att använda mask på ett ansvarsfullt sätt. Om du å andra sidan har intensiva symtom som andnöd eller mycket obehag, är det lämpligt att du isolerar dig i din semesterbostad och ringer 012 så att de kan vägleda dig och hänvisa dig till närmaste vårdcentral.
 

Contenido

Har du fler frågor om din resa till Kanarieöarna?

Kolla in avsnittet vanliga frågor för att hitta svar på dina frågor.