Néstor och kanarisk modernism

Europas mest framstående konstnär inom symbolistiskt och modernistiskt måleri

Néstor Martín-Fernández de la Torre, Néstor för konstälskare, är en av de viktigaste företrädarna för det symbolistiska och modernistiska europeiska måleriet. Som konstnär försökte han alltid att framhäva Kanarieöarnas enastående omgivningar och hans arbete anses vara en hyllning till den kanariska personligheten och deras traditioner. Många experter anser att hans verk är viktiga för att förstå de europeiska konstnärliga strömningarna i början av 1900-talet.

Contenido

Det är därför inte konstigt att många av Kanarieöarnas besökare passar på att lära känna hans konst lite bättre, som på grund av hans speciella sätt att se på världen och hans hyllning till ljuset och naturen på ögruppen, har ett stort konstnärligt värde.

Contenido

Néstor Martín-Fernández de la Torre föddes i Las Palmas på Gran Canaria 1887. Redan tidigt sticker hans konstnärliga talang ut och den gör att han kan söka sig till nya miljöer för att utveckla sin konst: Madrid, Bryssel, London och till sist París, där han får uppleva jugendstilens genombrott och där han kommer att öppna en ateljé. Han befäster sig som konstnär med internationellt anseende och kommer att ställa ut i det allra bästa salongerna i Europa och Latinamerika och ta emot viktiga utmärkelser.

I början av 1930-talet återvänder Néstor till Gran Canaria där han öppnar ateljé och återvänder till sitt konstnärliga och känslomässiga ursprung. Det är nu som han påbörjar sitt främsta verk som han aldrig kommer att avsluta: Poema de los Elementos.

Contenido

Néstors verk hämtar sin inspiration från symbolismen och han använder sig utav den för att skapa ett av sin tids mest speciella estetiska universum. Han utgår från en lokal verklighet för att skapa en konstnärlig universalitet som tar dig tillbaks till ögruppens legendariska ursprung. I hans verk finns det inte plats för klichéer, lokala företeelser eller banala folklorismer. Det enda som får plats är mytologi och nytolkning av klassikerna.

Hans verk på Kanarieöarna

Contenido

Pueblo Carnario är Néstor Martín-Fernández de la Torres stora universum, en plats där Kanarieöarnas inflytande på hans konstnärskap tydligt återspeglas. Projektet föddes med avsikten att sprida kanarisk kultur bland besökarna och Néstor designade det i sin helhet. Trots att han aldrig fick se sitt verk avslutat, försökte man ta hänsyn till hans skisser i största möjliga mån vid uppförandet. Det handlar om ett fantastiskt arkitektoniskt komplex där man kan promenera mellan byggnader som inspirerats av traditionella kanariska byggnader och helt fördjupa sig i ögruppens kulturella värderingar.

Contenido

Inne i det arkitektoniska komplexet Pueblo Canario ligger detta konstgalleri i ”neo-kanarisk”-stil från 1956 som hyser de flesta av konstnärens verk. En byggnad med 12 salar som erbjuder både temporära utställningar och en permanent samling, där man kan betrakta hans allra mest betydande verk: Epitalamio, El Niño Arquero och de två samlingarna som utgör Poema de los Elementos. Dessutom finns möjligheten att boka en guidad visning där du får lära känna konstnärens arbete på djupet.

Contenido

Den här teatern är ett av de bästa sätten att fördjupa sig i mångfalden i Néstors verk. Efter en brand 1918 anlitades Néstor av sin bror, arkitekten Miguel Martín-Fernández de la Torre, för att utsmycka den nya byggnaden. Han blev ansvarig för utformningen av ridån, avantscenlogens glaspartier, den främre delen av scenen och flera olika fresker på olika platser i byggnaden. Särskilt omnämnande kräver Salón Saint-Saëns där konstnären har lämnat sitt avtryck på målningarna, mönsterborderna, glaspartierna, lamporna och de små statyerna i trä.