SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

Tecina

Tecina-Trail
Tecina-Trail
Tecina-Trail
Tecina-Trail

Denna rutt ligger i den södra delen av La Gomera. Den börjar i Tecina och tar dig upp i en lång och långsam stigning till ca 1000 m över havet och anländer till Jerduñe. Löparspåren anses ganska lätta och är omgivna av gröna dalar.

Löparen passerar vissa skogspartier, röda löparspår och teräng med öppna ytor. Delar av rutten passerar också på asfaltvägar. Som i alla Gomeras rutter finns det delar som är mer tekniska än andra. Uppför- och nedförsbackarna på denna rutt är långa och långsamma.

Isla La Gomera
22km

22km

1500m

1500m

1500m

1500m

DISCOVER