SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

Las 3 Presas

Las 3 Presas-Trail
Las 3 Presas-Trail
Las 3 Presas-Trail

Denna rutt ligger i centrala delen av ön. Den passerar 3 dammar och en tallskog på enkla löparspår (trails).

Rutten startar på breda grusvägar och passerar sedan dammar för att sedan ta av på stigar genom oändliga tallskogar med tallbarr trails. Vissa delar är tätare tallskog andra delar mer glesa skogspartier. Några av dessa löparspår, genom tallskog, är mer tekniska.

Rutten går runt en imponerande dal med ett fantastiskt vidöppet landskap. Även om den här dalen kan vara mycket torr på sommaren har den fantastiska vyer.

Isla Gran Canaria
24km

24km

1400m

1400m

1400m

1400m

DISCOVER