SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

Néstor
Martín-Fernández
de la Torre

MODERNISMENS HJÄRTA PÅ KANARIEÖARNA

Néstor Martín-Fernández de la Torre, Néstor för konstälskarna, är en av de viktigaste företrädarna för det symboliska och moderna europeiska måleriet. Som konstnär försökte han alltid att framhäva det enastående i omgivningarna på Kanarieöarna och hans arbete anses vara en upphöjelse av invånarnas sätt att vara och deras traditioner. Många experter anser att hans verk är avgörande för att förstå de europeiska konstnärliga strömningarna i början av 1900-talet.

Det är därför inte anmärkningsvärt att många som besöker Kanarieöarna tar till vara sin vistelse för att lära känna hans verk mer ingående, som på grund av sitt särskilda sätt att se världen och sin hyllning till ljuset och naturen på öarna har ett stort konstnärligt värde.

/
Stort internationellt
anseende

Néstor Martín-Fernández de la Torre föds i Las Palmas de Gran Canaria 1887. Han uppmärksammas tidigt för sin konstnärliga talang och söker nya miljöer för att leva ut sitt intresse: Madrid, Bryssel, London och slutligen Paris, där han kommer att uppleva modernismens genombrott och öppna ateljé. Han konsoliderar sig som konstnär med internationellt anseende, har utställningar i de bästa salongerna i Europa och Latinamerika och får ta emot viktiga utmärkelser.

I början av 1930-talet reser Néstor tillbaka till Gran Canaria där han öppnar ateljé och återvänder till sina konstnärliga och känslomässiga rötter. Det är nu han påbörjar sitt mästerverk som han skulle komma att lämna oavslutat, el Poema de los Elementos.

/
En översvallande
och förkonstlad
estetik

Néstors verk livnär sig på ett uttrycksfullt sätt av symbolismen och skapar ett av de mest speciella estetiska universumen av hans tid. Det utgår från en lokal verklighet för att bilda en konstnärlig helhet som förflyttar dig till öarnas legendariska ursprung. I hans verk finns inte plats för klichéer, lokalpatriotism eller banal folklore, endast för mytologi och omtolkning av klassikerna.

/
Pueblo
Canario

/
Pueblo
Canario

Pueblo Canario är Néstor Fernández de la Torres stora universum, en plats där Kanarieöarnas stora påverkan på hans skapande tydligt återspeglas. Projektet uppstod i syfte att sprida kulturen på öarna till deras besökare, och Néstor utformade det i sin helhet. Han kom aldrig att uppleva det färdiga projektet, men det slutfördes helt enligt hans önskemål. Det handlar om en stor arkitektonisk installation där du kan gå omkring mellan byggnader inspirerade av traditionella konstruktioner på Kanarieöarna och helt och fullt ta del av öarnas kulturvärden.

Ver Pueblo Canario

/
Museo
Néstor

Inne i den arkitektoniska installationen Pueblo Canario finns det här konstmuseet i nykanarisk stil från 1956 som innehåller de flesta av konstnärens alster. Ett utrymme med 12 salar erbjuder såväl tillfälliga utställningar som en permanent sådan där de mest betydelsefulla verkan kan åskådas. Epitalamio, El Niño Arquero och de två samlingarna som utgör Poema de los Elementos. Museet erbjuder dessutom möjlighet till guidade turer för att kunna lära känna hans arbete på djupet.

Se Museo Néstor

/
Teater
Pérez Galdós

Den här teatern är ett av de bästa sätten att ta del av variationsrikedomen i Néstors arbete. Efter en brand 1918 anlitades Néstor av sin bror, arkitekten Miguel Fernández de la Torre, för utsmyckning av den nya byggnaden. Det föll på Néstor att formge ridån, avantscenlogens glaspartier, den främre delen av scenen och
Den här teatern är ett av de bästa sätten att ta del av variationsrikedomen i Néstors arbete. Efter en brand 1918 anlitades Néstor av sin bror, arkitekten Miguel Fernández de la Torre, för utsmyckning av den nya byggnaden. Det föll på Néstor att formge ridån, avantscenlogens glaspartier, den främre delen av scenen och
ett stort antal fresker i olika delar av byggnaden. Salongen Saint-Saëns förtjänar särskild uppmärksamhet, där konstnären har satt sin prägel på målningarna, mönsterbårderna, glaspartierna, lamporna och de små trästatyerna.

Se teater Pérez Galdós