Hur mycket natur behöver du?

Skapat med Richard Louv,
expert på problem på grund av underskott på natur.