SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

Dyka på skeppsvraken i Mogán

Dyka på skeppsvraken i Mogán, på Gran Canaria
Dyka på skeppsvraken i Mogán, på Gran Canaria
Dyka på skeppsvraken i Mogán, på Gran Canaria
Dyka på skeppsvraken i Mogán, på Gran Canaria
Dyka på skeppsvraken i Mogán, på Gran Canaria

‘Cermona II’ och ‘Pecio Viejo’ på Gran Canarias sydöstra del

Skeppsvraken i Mogán är två sjunkna skepp som ligger knappt 40 meter från varandra nära småbåtshamnen Puerto de Mogán, på Gran Canarias sydöstra del. Båtarna sänktes avsiktligt för att främja undervattensturismen. Den minst sönderplockade och mest fotogeniska av de två är ‘Cermona II’, 32 meter lång och sänkt 2002. Det andra som kallas ‘Pecio Viejo’ är ett metallskelett omringat av ett rikt havsliv.

Dyk tillsammans med den gula ubåten från Puerto de Mogán

Bottnen som omringar skeppsvraken är en attraktiv och utbredd sandbotten med ett maximalt djup på 21 meter. Sikten och de vanligtvis svaga strömmarna gör området till ett enkelt dyk som kan anpassas till alla erfarenhetsnivåer, samt kan inkludera båda båtarna. Tjusningen hos de två skeppsvraken kompletteras av stora stim med roncadores, trumpetfiskar och chuchos, samt frekventa besök av en gul ubåt med passagerare från Puerto de Mogán.

Isla Gran Canaria
Låg

Låg

21 m.

21 m.

DISCOVER