SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

DE FÖRSTA

INVÅNARNA

KANARIEÖARNA

Kanarieöarnas urinvånare var folk av berbiskt ursprung som var bosatta på öarna fram till kungariket Kastiliens erövring mellan 1402 och 1496. Även om de olika folken hade gemensamma rötter hade varje ö sina egna lagar och sedvänjor, vilket ofta ledde till sammandrabbningar dem emellan. Man tror att de första bosättarna kom till Kanarieöarna cirka 500 år f.Kr., vilket innebär att de bodde på öarna utan påverkan utifrån under nästan 2 000 år. De skapade en egen kultur och en livsstil som var anpassad till en vild och vulkanisk miljö.

URSPRUNGSFOLKEN
KANARIEÖARNA

La Palma

Benahoarita
eller auarita

El Hierro

Bimbache

Teneriffa

Guanche

La Gomera

Gomerita

Gran Canaria

Canario

Fuerteventura
och Lanzarote

Majo

Urinvånarna på Kanarieöarna var det enda inhemska folket som bodde i regionen Makaronesien. De flesta levde i grottor, även om det på Lanzarote och Gran Canaria har hittats rester av samhällen med en ekonomi baserad på jakt och boskapshållning, och i vissa fall jordbruk. De inhemska djuren, som får och getter, spelade en mycket viktig roll för överlevnaden, eftersom de förutom ost, smör och kött gav hudar till kläder och ben för tillverkning av verktyg. Folket guanche är ett exempel på utveckling i en extrem miljö och det är i dag möjligt att veta hur de här människorna levde tack vare det viktiga arv och de arkeologiska spår som de lämnade efter sig under historiens gång.

/
Ett exempel
jordbrukssystem

Den arkeologiska parken Cenobio Valerón består av ett mycket stort gemensamt sädesmagasin som urinvånarna på Gran Canaria använde för att förvara sitt spannmål. Det finns totalt mer än 300 kornbodar inborrade i den mjuka klippan och sammanlänkade på olika nivåer. Man kan besöka området på egen hand, ta en promenad och titta närmare på detta förhistoriska ingenjörsbygge och samtidigt ta del av öns kulturarv. Det finns också möjlighet att anlita en guide som berättar om anläggningen.
Se Cenobio Valerón

/
Förhistorisk
konst

Cueva Pintada (den målade grottan) är en av de viktigaste arkeologiska lämningarna på Kanarieöarna. Anläggningen består av en grupp bosättningar som omger en grotta som grävts ur i klippan. För att komma till grottan måste man först gå över en gångbro som sträcker sig över ruinerna efter det förhistoriska samhället och där man kan se hur husen var utplacerade och organiserade. Väl inne i grottan kommer du att förvånas över de geometriska motiven som pryder väggarna, ett tydligt exempel på konstnärlig återgivning från den här tiden. Det finns en glaskupol som skyddar hela valvet, och som gör att du kan betrakta målningarna från mycket nära håll.
Se Cueva Pintada

/
Guanche-mumierna

Liksom i andra civilisationer tillämpade folket guanche mumifiering som begravningsrit. Olika studier har visat att tekniken och graden av fulländning nådde nivåer som var jämförbara med andra kulturer, till exempel den egyptiska. Och även om den här ritualen endast förekom bland urinvånarna på Teneriffa och Gran Canaria anses mumierna i dag vara det största minnesmärket efter guanche-kulturen.

Man kan se dem vid ett besök på Museo de la Naturaleza y el Hombre (Museet om människan och naturen) på Teneriffa (arkeologiska museet), där det finns mer än 140 balsamerade kvarlevor och 12 fullständiga mumier. De äldsta är äldre än 1 700 år.

/
En mycket
närvarande
kultur

Efter den kastilianska erövringen på 1400-talet började urinvånarnas närvaro på öarna att minska. Olika typer av forskningsaktiviteter om kulturell medvetenhet har dock bidragit till att guanche-kulturen är fortsatt närvarande. På La Palma finns Cueva de Belmace, och El Julan på El Hierro, Arkeologiska museet på La Gomera och Museet om Kanarieöarna på Gran Canaria har också ett omfattande arv som för dig närmare det förflutna på Kanarieöarna.