SENASTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) här

ETT SPRÅK
SOM VISSLAS

Silbo Gomero är ett märkligt sätt att kommunicera, med hjälp av visslingar, som har använts på La Gomera i tusentals år. Det här visselspråket återger det talade språket, spanska, i form av visslingar. Det har överförts från föräldrar till barn under århundraden som ytterligare ett verktyg för arbetet på landet. Nu för tiden, och sedan 1999, då regeringen införde det som skolämne, är det det enda visselspråket i världen. Det finns uppskattningsvis 22 000 personer som kan tala det ordentligt. Så när du vandrar i bergen på La Gomera, var uppmärksam, för det kan hända att du fortfarande hör visslingarna från två personer som kommunicerar med varandra.
Så här låter Silbo Gomero

/
Tusenårigt
ursprung

Silbo Gomero uppfanns av de första invånarna på Kanarieöarna, guanche, för att kunna kommunicera över dalar och raviner utan att behöva förflytta sig. Ursprungligen återgav det urinvånarnas språk, berber, och förutom på La Gomera, användes det på El Hierro, Teneriffa och Gran Canaria. Det var inte förrän på 1500-talet, efter det att Kanarieöarna hade erövrats av den kastilianska kronan, som det anpassades till spanskan. Därefter har Silbo Gomero överförts från en generation till nästa, fram till våra dagar, och blivit en symbol för kulturen på Kanarieöarna.

/
Mänsklighetens
kulturarv

För att ge erkännande åt det kulturella värde som Silbo Gomero har och belöna alla ansträngningar för att hålla språket levande förklarade UNESCO det 2009 som del av mänsklighetens immateriella kulturarv. Man uppmärksammade språkets stora användbarhet som kommunikationsmedel anpassat till förhållandena på ön och den stora tekniska komplexitet med vilken det har utvecklats.
Platser
La Gomera
1999:
År då det införs som obligatoriskt skolämne
20.000:
Antal personer som använder det på rätt sätt
/
Tecken
La Gomera-identitet
Silbo Gomero är ett av de viktigaste kulturella exemplen på Kanarieöarna. Om du vill lyssna på hur detta unika språk låter, och inte har turen att höra det när du går i bergen, kan du delta i någon av de traditionella festerna på ön. Här genomförs ofta uppvisningar för att höja festkänslan.
Se evenemang på La Gomera>