Rope jumping El Juncal

Rope jumping El Juncal på Gran Canaria

Rope jump på 35 meter på Gran Canarias nordvästra kust

Ett attraktivt rope jump som kombinerar ett hopp för de med erfarenhet, ett fantastiskt fall på 35 meter över havet och en väg tillbaka genom en vía ferrata i anslutning till klippan. Hoppet ligger på nordvästra Gran Canaria, en liten bit från El Juncal som är en lugn och mycket vacker strand. Grusvägen som leder hit är förbunden med landsväg GC-2, som binder samman samhällena Gáldar och Agaete.

Hopp från kustklippa med tillbakaväg genom vía ferrata

Även om hoppet kategoriseras som lätt, bör de mindre erfarna hopparna ha i åtanke att vägen tillbaka är något besvärlig och att man måste kunna klättra för att ta sig tillbaka. För att garantera säkra hopp rekommenderas det starkt att anlita ett specialiserat lokalt företag som kan övervaka alla variabler, som till exempel väder- och havsförhållanden, från dag till dag.

Isla Gran Canaria
Vatten

Vatten

Sommar

Sommar

Början

Början

35 m

35 m

35 m

35 m

DISCOVER